_____________________________________________________

Кафедра практичної психології
___________________________________________________________

Адреса: 87528, м. Маріуполь, вул. Матросова, 5, каб. 306
Телефон: (0629) 58-75-06
E-mail: pps@mdu.in.ua
FacebookВ. о. завідувача кафедри – кандидат психологічних наук, доцент Варава Людмила Анатоліївна


Кафедра практичної психології була створена у 1995 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі психології за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»:
• 053 «Психологія. Практична психологія»

ОС «Магістр»:
• 053 «Психологія. Практична психологія»

Здобуваючи освітній ступінь «Бакалавр», випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр психології. Практичний психолог у закладах освіти». Протягом навчання вони оволодівають основними якостями психолога; отримують знання щодо закономірностей функціонування та розвитку психіки людини; опановують психодіагностичні та психокорекційні методи роботи з особистістю та групою.

Випускники магістратури отримують кваліфікацію «Магістр психології. Практичний психолог» з правом роботи на будь-яких посадах, що пов’язані з психологічним консультуванням, психодіагностикою та проведенням прикладних психологічних досліджень. Протягом навчання вони набувають здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

Навчальний процес на спеціальності проходить у формі лекційних, семінарських та практичних занять, дискусійна спрямованість яких створює можливість для формування у майбутніх фахівців здатності висловлювати та аргументовано відстоювати власну думку, спонукає до саморозвитку та самовиховання. Використання тренінгових підходів та методів ігрового моделювання сприяє формуванню у студентів професійного мислення, професійної его-ідентичності та особистісної готовності до здійснення психологічної діяльності.

Мета і завдання освітньої програми «Практична психологія» вирішуються завдяки реалізації базових освітніх компонентів, а також за рахунок цілого ряду вибіркових дисциплін. Їх зміст та методи навчання мають практичну спрямованість, відповідають соціально-психологічним запитам сьогодення та охоплюють проблематику різних сфер життя особистості, групи, громади. Набуті здобувачем в ході вивчення вибіркових освітніх компонентів фахові та загальні компетентності сприяють вирішенню широкого кола професійних завдань.

Майбутні практичні психологи розвиваються як креативно орієнтовані спеціалісти, які мають хист до створення власних авторських професійних програм та проектів.Перелік профільних дисциплін
Наукова діяльність

71% викладачів кафедри мають наукові ступені та вчені звання і продовжують роботу у цьому напрямку. Так, доценти Варава Л.А. і Тищенко Л.В. працюють над докторськими дослідженнями при науковому консультуванні доктора психологічних наук, професора Швалба Ю.М.

Наприкінці 2019 року науково-педагогічними працівниками кафедри завершено розробку науково-дослідної теми «Особливості життєдіяльності особистості в сучасному просторі соціальних змін» (номер Державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0115U003036) під керівництвом доктора психологічних наук, професора Горбань Г.О. Затверджено нову комплекну тему наукового дослідження «Психологічні аспекти проектування власного майбутнього в умовах сучасності» (Державний реєстраційний номер в УкрІНТЕІ 0120U100272), науковий керівник - кандидат психологічних наук, доцент Стуліка О.Б.

Комплексна наукова робота викладачів кафедри спрямована на дослідження можливостей використання отриманих результатів під час формування стратегій життєдіяльності особистості, профілактики та психологічної корекції можливих деформацій особистості в умовах соціальних трансформацій; вдосконалення життєдіяльності особистості, спрямування її до саморозвитку, самоуправління та самовизначення; розробки технологій професійної підготовки майбутніх практичних психологів та оптимізації процесу навчання студентів-психологів з урахуванням специфіки конкретної соціальної ситуації.

На базі кафедри працює Психологічна лабораторія «Образ та якість життя особистості в процесі професійного становлення» (керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Варава Людмила Анатоліївна). Метою роботи лабораторії є стимулювання, підтримка та супровід самостійної науково-дослідної діяльності студентів, що сприяє підвищенню підготовки фахівців, а також забезпеченню ефективної організації особистісного простору та якості життя. У рамках Психологічної лабораторії проводяться просвітницькі заходи до Дня психічного здоров’я та Літня психологічну школу «Простір твоїх можливостей, старшокласник!».

Співробітники кафедри є постійними учасниками професійних психологічних шкіл, які проводяться під егідою Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, тематичних тренінг-семінарів.

Завдяки продуктивній співпраці із базами практик, кафедра практичної психології має наступні подяки:
- Подяка за багаторічне партнерство з кафедрою практичної психології МДУ, яке відбувалося в різних формах співробітництва: робота провідних фахівців кафедри (доцент Варава Л.А., доцент Тищенко Л.В.) з адміністративним персоналом закладу; надання здобувачам вищої освіти площадки для проходження фахової практики; впровадження результатів науково-дослідних робіт студентів; забезпечення кадрового складу закладу; участь у спільних обговореннях соціально-психологічних проблем адаптації засуджених та ресоціалізації їх до умов повсякденного життя; обговорення можливостей покращення освітніх програм підготовки фахівців-психологів.
- Подяка за вагомий внесок, активну участь та підтримку IV етапу відбору кандидатів до Патрульної поліції України.

Партнери кафедри:

- Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
- Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
- Бердянський державний педагогічний університет
- Міський центр практичної психології і соціальної роботи Маріупольської міської ради
- Благодійна організація «Благодійний фонд «АВАкновенное чудо»» м. Маріуполь
- ДУ Маріупольський слідчий ізолятор
- ДУ «Центр пробації»
- Маріупольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради
- КЛПУ «Міська психіатрична лікарня № 7» м. Маріуполь
- Приазовська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (№ 107)
- Заклади середньої освіти міста Маріуполя
- Маріупольський дитячий будинок змішаного типу «ЦЕНТР ОПІКИ»
- Маріупольський навчально-реабілітаційний центр «Сонечко»
- Благодійна організація «Парафіяльний благодійний фонд «Карітас Маріуполь»

uCoz