________________________________________________

Кафедра дошкільної освіти
______________________________________________________
Адреса: 87500, Маріуполь, вул. Матросова, 5, каб. 302
Телефон: (0629) 58-75-09
E-mail: doshkosvita@mdu.in.uaЗавідувач кафедри дошкільної освіти - доктор педагогічних наук, доцент Брежнєва Олена Геннадіївна


Кафедра дошкільної освіти була створена в 2001 році на базі кафедри педагогіки та психології, яка з 1995 року здійснювала підготовку вихователів. Наразі кафедра продовжує забезпечувати підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Кафедра дошкільної освіти Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:

ОС «Бакалавр»:
- 012 – «Дошкільна освіта»

ОС «Магістр»:
- 012 – «Дошкільна освіта»

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» проходять практику на базі Маріупольського державного університету, маріупольських закладів дошкільної освіти та шкіл.

Випускник спеціальності «Дошкільна освіта» має право згідно отриманої кваліфікації обіймати посади: вихователя дітей раннього і дошкільного віку,вихователя у логопедичних пунктах, практичного психолога у закладах дошкільної освіти, вчителя іноземної мови в дошкільних установах; інструктора з фізичного виховання дітей дошкільного віку; гувернера (сімейного вихователя) дітей дошкільного віку; методиста закладу дошкільної освіти та обласного (міського, районного) науково-методичного центру; завідувача / директора закладу дошкільної освіти; інспектора обласного (міського, районного) департаменту освіти; викладача дошкільної педагогіки і психології.

Сфера майбутнього працевлаштування: заклади дошкільної освіти (державні та приватні);дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, що лишилися без опіки батьків;санаторії, лікувальні заклади, дитячі центри;міські, районні, обласні науково-методичні центри;відділи дошкільної освіти управління освіти;заклади, що здійснюють додаткові освітні послуги (школи раннього розвитку дітей).

Надійний старт в професію педагога забезпечується для кожного випускника через наступні компоненти: створення ґрунтовної теоретико-методичної бази для майбутніх вихователів, управлінців, викладачів ЗВО в галузі дошкільної освіти;набуття практичного досвіду, професійних вмінь, методичних знань, професійно значущих особистісних якостей за рахунок технологізації освітнього процесу і як результат гарантоване працевлаштування педагогів у державні заклади дошкільної освіти, центри раннього розвитку та інші установи.
Наукова діяльність

На кафедрі дошкільної освіти активно розвивається наукова школа під керівництвом професора Катерини Щербакової. Основні напрями роботи школи – дослідження фундаментальних і загальних питань педагогічної науки, дошкільної освіти та педагогіки вищої школи.

Викладачі кафедри дошкільної освіти беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до комплексної теми наукових досліджень «Інноваційно-технологічні засади підготовки фахівців до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти».

За підсумками багаторічних досліджень науковці кафедри напрацювали ґрунтовний науково-методичний матеріал, викладений у понад 160 публікаціях наукового, методичного, публіцистичного характеру. Результатами проведення наукових досліджень викладачів кафедри є видання монографій, підготовка навчальних посібників з грифом МОН, методичних розробок до навчальних курсів тощо.

На базі кафедри працюють студентські наукові товариства «Евріка» (керівник – доцент Ольга Березіна), «Вчимося граючись» (керівник – старший викладач Вікторія Яйленко) та лабораторія «Духовного та пізнавального розвитку особистості» (керівник – доцент Олена Брежнєва).

У січні 2020 року стартував проект кафедри «Лабораторія інклюзивної освіти дітей та підлітків», який має на меті вивчення досвіду роботи неформальних організацій, що забезпечують освітні потреби дітей з особливостями розвитку. На базі лабораторії також буде проводитись підготовка асистентів вихователя до роботи в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти.


Партнери і роботодавці кафедри:

- Інститут проблем виховання НАПН України
- Бердянський державний педагогічний університет
- Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини
- Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
- Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
- Білоруський державний педагогічний університет ім. Максима Танка (м. Мінськ)
- Освітній ресурсний центр для дітей з особливими потребами Благодійного Фонду «МААЛЕ» м. Дніпро
- Студія творчості та дозвілля для дітей «ПаZZлики»
- Заклади дошкільної освіти м. Маріуполя (Департамент освіти Маріупольської міської ради)
uCoz