_____________________________________________________

Кафедра практичної психології
___________________________________________________________

Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
FacebookВ.о. завідувача кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Деснова Ірина Сергіївна


Кафедра практичної психології була створена у 1995 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі психології за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»:
• 053 «Психологія. Практична психологія»

ОС «Магістр»:
• 053 «Психологія. Практична психологія»

Здобуваючи освітній ступінь «Бакалавр», випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр з психології». Згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) можуть обіймати посади: 2445.2 Практичний психолог (соціальна сфера). Типові посади: Психолог. Практичний психолог. Протягом навчання здобувачі вищої освіти оволодівають основними якостями психолога; отримують знання щодо закономірностей функціонування та розвитку психіки людини; опановують психодіагностичні та психокорекційні методи роботи з особистістю та групою.

Мета навчання: формування наукових уявлень про природу психіки, методи та результати дослідження психічних явищ та соціально-психологічні закономірності розвитку особистості; опанування навичок використання психодіагностичного інструментарію та експериментального вивчення диференційних особливостей індивіда та соціально-психологічних параметрів груп; формування здатності до застосування фахових психологічних знань в умовах професійної діяльності та сприяння проєктуванню життєвого простору особистості в умовах соціальних змін.

Випускники ОС «Магістр» отримують кваліфікацію «Магістр з психології. Психолог» та можуть обіймати посади: 2445 Професіонала в галузі психології, 2445.1 (23667), 2445.2 (80) Практичного психолога, 2445.2 (1) Практичного психолога. Спираючись на знання теоретико-методологічних засад психологічної практики, випускники можуть здійснювати: науково-дослідну роботу; викладацьку діяльність, психологічний супровід управлінської, профорієнтаційної, рекрутингової та клінічної сфер.

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.Наукова діяльність

72% викладачів кафедри мають наукові ступені та вчені звання і продовжують роботу у цьому напрямку. . Усі викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, а саме: залучені у наукових конференціях, публікуються у наукових виданнях, а також приймають участь у міжнародних стажуваннях, займаються виданням навчально-методичних посібників та робочих програм для здобувачів вищої освіти.

На базі кафедри працює Психологічна лабораторія «Образ та якість життя особистості в процесі професійного становлення» (керівник – Ревякіна Оксана Іванівна). Метою роботи лабораторії є стимулювання, підтримка та супровід самостійної науково-дослідної діяльності студентів, що сприяє підвищенню підготовки фахівців, а також забезпеченню ефективної організації особистісного простору та якості життя особистості. У рамках Психологічної лабораторії проводяться просвітницькі заходи до Дня психічного здоров’я, майстер-класи відомих психологів-практиків.

Завдяки продуктивній співпраці із базами практик, кафедра практичної психології має наступні подяки:
- Подяка за багаторічне партнерство з кафедрою практичної психології МДУ, яке відбувалося в різних формах співробітництва: робота провідних фахівців кафедри з адміністративним персоналом закладу; надання здобувачам вищої освіти площадки для проходження фахової практики; впровадження результатів науково-дослідних робіт студентів; забезпечення кадрового складу закладу; участь у спільних обговореннях соціально-психологічних проблем адаптації засуджених та ресоціалізації їх до умов повсякденного життя; обговорення можливостей покращення освітніх програм підготовки фахівців-психологів.
- Подяка за вагомий внесок, активну участь та підтримку IV етапу відбору кандидатів до Патрульної поліції України.

Партнери кафедри:

- Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
- Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
- Бердянський державний педагогічний університет
- Міський центр практичної психології і соціальної роботи Маріупольської міської ради
- Благодійна організація «Благодійний фонд «АВАкновенное чудо»» м. Маріуполь
- ДУ Маріупольський слідчий ізолятор
- ДУ «Центр пробації»
- Маріупольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради
- КЛПУ «Міська психіатрична лікарня № 7» м. Маріуполь
- Приазовська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (№ 107)
- Заклади середньої освіти міста Маріуполя
- Маріупольський дитячий будинок змішаного типу «ЦЕНТР ОПІКИ»
- Маріупольський навчально-реабілітаційний центр «Сонечко»
- Благодійна організація «Парафіяльний благодійний фонд «Карітас Маріуполь»

uCoz