________________________________________________

Психологічна лабораторія
«Образ та якість життя особистості в процесі професійного становлення»

_____________________________________________________
З 2012 року на факультеті філології та масових комунікацій Маріупольського державного університету функціонує психологічна лабораторія «Образ та якість життя особистості в процесі професійного становлення».

Робота психологічної лабораторії здійснюється викладачами кафедри практичної психології під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри практичної психології Варави Людмили Анатоліївни.

Метою роботи є стимулювання, підтримка та супровід самостійної науково-дослідної діяльності студентів, що сприяє підвищенню підготовки фахівців, а також забезпеченню ефективної організації особистісного простору та якості життя.

Основними завданнями роботи психологічної лабораторії є:
• розробка та впровадження в систему підготовки фахівців методів психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу на факультеті;
• сприяння в набутті студентами психологічних знань, вмінь та навичок, необхідних для отримання професії, розвитку кар’єри, досягнення успіху в житті;
• надання допомоги студентам у визначені власних можливостей, виходячи зі здібностей, схильностей, інтересів, стану здоров’я;
• психологічне просвітництво та впровадження психологічних практик серед студентів різних спеціальностей факультету;
• сприяння дотриманню принципів взаємодопомоги, толерантності, впевненості у собі, відповідальності та здатності до активної соціальної взаємодії без обмеження прав та свобод особистості.
• здійснення аналізу соціально-психологічної ситуації на факультеті, моніторингу основних проблем та причин їх виникнення; визначення шляхів та засобів вирішення в процесі професійного становлення студентів.
• супровід процесу організації і проведення студентами-психологами дослідницької та професійної (консультативної, корекційної, тренінгової) практики на умовах супервізії.

Основними напрямками діяльності лабораторії є: науково-дослідний в межах якого проводиться дослідно-аналітична робота з виявлення проблем студентства, вивченням закономірностей психологічного розвитку та формуванням особистості з метою розробки способів, методів та засобів професійного використання психологічних знань в умовах сучасної системи освіти; практико-орієнтований – безпосередня робота психологів зі студентами, їх конкретними життєвими задачами, що виникають у процесі професійного становлення, а також вирішення особистісних проблем; прикладний – орієнтація на підготовку психологічних кадрів для здійснення волонтерської діяльності, видання інформаційно-аналітичних матеріалів, навчальних розробок тощо; просвітницький – формування та підтримка інтересу до психологічних знань, підвищення професійної компетентності як способу організації образу та якості життя.

У рамках психологічної лабораторії здійснюється робота Кінофоруму для студентів спеціальності 053 Психологія як методу діагностико-корекційної роботи через актуалізацію життєвих ситуацій та усвідомлення ступеню ефективності поведінкових паттернів та їх трансформації.

Однією з форм роботи лабораторії є організація і проведення психологічних тренінгів для студентів ФФМК, студентської ради МДУ, старшокласників загальноосвітніх закладів, що представляють собою особливий вид групової роботи, метою якої є формування соціально-психологічних навичок та проектного мислення, самопізнання, самоприйняття, розширення рольового репертуару.

В рамках волонтерської діяльності викладачами кафедри практичної психології та студентами ОКР «Магістр» здійснювалась психологічна допомога та підтримка різних верств населення: індивідуальна та групова консультативна робота з категорією тимчасових переселенців з зони АТО, створювались групи взаємодопомоги студентів з обмеженими функціональними можливостями.

Викладачами кафедри практичної психології постійно проводиться моніторінг актуальних соціально-психологічних проблем студентства (анкетування, інтерв’ю); обробка і аналізу результатів психологічних досліджень з метою здійснення соціально-психологічної підтримки суб’єктів освітнього простору та проведення практико-консультативного супроводу діяльності майбутніх психологів (за допомогою супервізії та експертизи).

За участю викладачів та студентів спеціальності «Практична психологія» проведено компанію з діагностики, профвідбору та підготовки кандидатів до Патрульної поліції України. За результатами проведеної роботи отримано подяку від OS UKRAINE (Європейська група видавців тестів); здійснюється професійно-психологічний відбір кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України. В межах співпраці, за участю студентів ОС «Бакалавр» IV курсу та ОС «Магістр» спеціальності «Психологія. Практична психологія» здійснювалась психологічна допомога жінкам, що відбувають покарання у виправної колонії №107. Робота проводилась з метою профілактики суїцидальної поведінки та профілактики наркозалежності.

Однією з форм діяльності психологічної лабораторії є проведення майстер класів. Учасниками лабораторії розроблено та апробовано програми майстер-класів професійної спрямованості для студентів спеціальності «Психологія» за наступними темами: «Особливості прояву індивідуальних якостей через рухову активність», «Механізми командоутворення», «Особливості професійної ідентичності», «Планування професійних перспектив та кар’єри», «Психосоціальні аспекти конкурентоспроможності випускника ВНЗ», «Проектування власного життя», «Групова комунікація як спосіб створення креативних проектів».

Підсумком роботи психологічної лабораторії за кожний навчальний рік є проведення Круглих столів з метою обговорення визначених проблем та засобів їх подолання. Кожна з форм роботи психологічної лабораторії супроводжується моніторингом наявних соціально-психологічних проблем студентства, анкетуванням за відповідною темою та опитуванням.

В рамках психологічної лабораторії, вже стало гарною традицією, щорічне проведення Дня психічного здоров’я на факультеті філології та масових комунікацій. В організації і проведенні заходу приймають участь всі викладачі кафедри практичної психології та студенти спеціальності «Психологія».

З 2016 року кафедра практичної психології Маріупольського державного університету розпочинає реалізацію освітнього проекту «Школа сучасного юнацтва» в межах Центру довузівської підготовки, який діє і на теперішній час.


Керівник лабораторії
E-mail: [email protected]

Положення про лабораторію

uCoz