________________________________________________

Кафедра дошкільної освіти
______________________________________________________
Адреса: 03037, Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Facebook
InstagramЗавідувач кафедри дошкільної освіти - кандидат педагогічних наук, доцент Демидова Юлія Олексіївна


Кафедра дошкільної освіти була створена в 2001 році на базі кафедри педагогіки та психології, яка з 1995 року здійснювала підготовку вихователів. Наразі кафедра продовжує забезпечувати підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Кафедра дошкільної освіти Маріупольського державного університету здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:

ОС «Бакалавр»:
- 012 – «Дошкільна освіта»

ОС «Магістр»:
- 012 – «Дошкільна освіта»

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» проходять практику на базі закладів дошкільної освіти та шкіл.

Випускник спеціальності «Дошкільна освіта» має право згідно отриманої кваліфікації обіймати посади: вихователя дітей раннього і дошкільного віку, вихователь-методист, фахівець з дошкільної освіти, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності; організатор дошкільної освіти, логопед в закладах дошкільної освіти (керівник гуртка з іноземної мови (англійської) у закладах дошкільної освіти; гувернер (сімейний вихователь) дітей дошкільного віку; асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти; практичний психолог у закладах дошкільної освіти; директор дошкільного виховного закладу; завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка); менеджер (управитель) систем якості (012 Дошкільна освіта); вихователь-методист; методист з дошкільного виховання; інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи; інспектор-методист; завідувач відділу (у складі управління освітою) вчитель-логопед, вчитель з корекційної освіти; вчитель-дефектолог; асистент вчителя-логопеда; консультант психолого-медико-педагогічної консультації; логопед.

Сфера майбутнього працевлаштування: заклади дошкільної освіти (державні та приватні);дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, що лишилися без опіки батьків;санаторії, лікувальні заклади, дитячі центри;міські, районні, обласні науково-методичні центри;відділи дошкільної освіти управління освіти;заклади, що здійснюють додаткові освітні послуги (школи раннього розвитку дітей).

Надійний старт в професію педагога забезпечується для кожного випускника через наступні компоненти: створення ґрунтовної теоретико-методичної бази для майбутніх вихователів, управлінців, викладачів ЗВО в галузі дошкільної освіти;набуття практичного досвіду, професійних вмінь, методичних знань, професійно значущих особистісних якостей за рахунок технологізації освітнього процесу і як результат гарантоване працевлаштування педагогів у державні заклади дошкільної освіти, центри раннього розвитку та інші установи.
Наукова діяльність

На кафедрі дошкільної освіти активно розвивається наукова школа під керівництвом професора Катерини Щербакової. Основні напрями роботи школи – дослідження фундаментальних і загальних питань педагогічної науки, дошкільної освіти та педагогіки вищої школи.

Викладачі кафедри дошкільної освіти беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до комплексної теми наукових досліджень «Інноваційно-технологічні засади підготовки фахівців до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти».

За підсумками багаторічних досліджень науковці кафедри напрацювали ґрунтовний науково-методичний матеріал, викладений у понад 160 публікаціях наукового, методичного, публіцистичного характеру. Результатами проведення наукових досліджень викладачів кафедри є видання монографій, підготовка навчальних посібників з грифом МОН, методичних розробок до навчальних курсів тощо.

На базі кафедри працює студентське наукове товариство «Вчимося граючись» (керівник – старший викладач Вікторія Яйленко).

У січні 2020 року стартував проект кафедри «Лабораторія інклюзивної освіти дітей та підлітків», який має на меті вивчення досвіду роботи неформальних організацій, що забезпечують освітні потреби дітей з особливостями розвитку. На базі лабораторії також буде проводитись підготовка асистентів вихователя до роботи в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти.

Наукові та навчально-методичні видання кафедри


Партнери і роботодавці кафедри:

- Інститут проблем виховання НАПН України
- Лабораторія дошкільної освіти і виховання інституту проблем виховання НАПН України
- Лабораторія психології дошкільника інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
- Київський університет ім. Бориса Грінченка
- Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
- Управління освіти Бахмутської міської ради
- Відділ освіти Покровської міської ради
- Бердянський державний педагогічний університет
- Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
- Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
- Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
- Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини
- Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
- Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
- Освітній ресурсний центр для дітей з особливими потребами Благодійного Фонду «МААЛЕ» м. Дніпро
- Інклюзивно-ресурсний центр Маріупольської міської ради Донецької області
- Державний музей іграшки (м. Київ)
- Заклад дошкільної освіти «CURCUBEUL COPILARIEI», Craiova (Romania)
- Zdenka Sandorova, доктор філософії, доцент кафедри педагогічних наук, факультет філософії, Пардубіцького університету; Чеська Республіка, Пардубиця
- Заклади дошкільної освіти м. Маріуполя (Департамент освіти Маріупольської міської ради)
uCoz